Zapytanie ofertowe na "Węzeł cieplny"

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży , ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża prosi o złożenie oferty na realizację węzła cieplnego. W związku z realizacją zadania  inwestycyjnego: "Budowa budynku technicznego (gospodarczego), budowa 26 miejsc postojowych, budowa dróg, chodników, placów manewrowych, budowa trzech wiat, rozbudowa budynku głównego o pojazdach dla karetek oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na ośrodek terapii uzależnień i długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu".

Zaproszenie do składania ofert na Węzeł cieplny

Projekt_elektryczny_Wezla_WOPiTU

PRZEDMIAR_WEZEL_ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR_WEZEL_WOPITU_TECHNOLOGIA

Projekt technologiczny węzła

Umowa węzeł

Przekrój piwnicy

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego