KLAZUZLA INFORMACYJNA FANPAGE WOPITU

Polityka prywatności Fanpage Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 67 03, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

 2. Możesz skontaktować się z nami:

a.    listownie: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża.
b.    e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c.    telefonicznie pod numerem: 86 216 67 03.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

 2. Fanpage” – prowadzone przez nas fanpage się na FB:

https://www.facebook.com/wopitu

 1. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

 2. RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz w § 10 Polityki.

 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 2. możesz dokonywać ich sprostowania,

 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj.

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,

 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki, daj nam znać.

 2. Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym Fanpage

§ 9 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz do nas poprzez odpowiednią funkcjonalność FB,

 2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

 3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

 4. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. spółkom z grupy operatora obsługującego FB, Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na Fanpage będą dostępne dla innych użytkowników FB oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na prowadzenie komunikacji w ramach Fanpage, odpowiedzi na komentarze, reakcje oraz prywatne wiadomości.

 2. obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

 

Część III Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

§ 10 Informacja o współadministrowaniu

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie facebook jestem wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników mojego fanpage..

 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:

  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

 1. Moja odpowiedzialność wynikająca ze współadministrowania:

  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych

 1. Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.

 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation