Wesołych Świąt Wielkanocnych

PRZETARG - Zadanie Inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa

Ogłoszenie nr 529061-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Wykonanie modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanego w ramach projektu, składającego się z dwóch etapów działań: I ETAP „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego.

Czytaj więcej: PRZETARG - Zadanie Inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa

PRZETARG - Usługi Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie nr 529755-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Czytaj więcej: PRZETARG - Usługi Nadzoru Inwestorskiego

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży poszukuje
do pracy na stanowisko inspektora ds. kadrowych i administracyjnych

I. Nazwa i adres organizatora

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Rybaki 3, 18-400 Łomża

tel. Centrala 86 216 67 03      Sekretariat 86 216 28 20           fax. 86 216 28 20

 II. Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko: Inspektor ds. kadrowych i administracyjnych.
  2. Wymiar etatu: 1 etat tj. 37 godzin 55 minut tygodniowo.
  3. Okres zawarcia umowy: Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRACĘ