Informacja dla pacjentów - WOPiTU Łomża

INFORMACJA DLA PACJENTÓW – WOPiTU

Łomża

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo

epidemiologiczne

zawieszamy czasowo prowadzenie: psychoterapii

indywidualnej, grupowej, porad psychologicznych i

działalności Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień.

 

Z osobami umówionymi na pierwszorazowe wizyty

terapeutyczne lub uczestniczącymi w procesie psychoterapii

będziemy kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia

kolejnych terminów spotkań.

 

JEDNOCZEŚNIE KAŻDEMU PACJENTOWI UDZIELAMY

PORAD LEKARSKICH z wykorzystaniem systemu

TELEINFORMATYCZNEGO.