Zapytanie ofertowe na "Zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej"

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na „Zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej” przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

Zamówienie realizowane jest w ramach modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanych w ramach projektu II ETAP „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenia usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego”.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Projekt Umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Siłownia Zewnętrzna